PROHLÍŽÍTE HISTORII | Vytisknout | Rezervace - aktuální | Přihlásit se |

Včera - Čtvrtek

26.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)Ješátková - 8B Ješátková - 8B ------------
Kufr 2 (10 ks)----------------
Kufr 3 (10 ks)----------------
Kufr 4 (10 ks)----------------
Učebna (20 ks)Peléšková - 4.A SK2 Vitásek - 5.B SK2 Vitásek - 9.A,B SK1 --Vitásek - 5.B SK1 Peléšková 3.A SK2 Vitásek - 4.A SK1 Vitásek - 4.A SK2 
Středa

25.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)Ješátková - 8A Ješátková - 8A Ješátková - 6A Bídová - 4.B Lejsková - 7.B ------
Kufr 2 (10 ks)Mrkva - 6.A Mrkva - 6.B Ješátková - 6A Bídová - 4.B Lejsková - 7.B ------
Kufr 3 (10 ks)Mrkva - 6.A Mrkva - 6.B Ješátková - 6A Bídová - 4.B --------
Kufr 4 (10 ks)Mrkva - 6.A Mrkva - 6.B ------------
Učebna (20 ks)--Peléšková - 4.B SK2 Vitásek - 8.A,B SK2 Vitásek - 8.A,B SK1 Peléšková - 6.A dív Peléšková - 6.A chl --Vitásek - 5.A SK1 
Úterý

24.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)Mrkva - 9.A Mrkva - 9.B ----Peléšková - 6.B Peléšková - 6.B ----
Kufr 2 (10 ks)Mrkva - 9.A Mrkva - 9.B ----Šimíčková - 7.B ------
Kufr 3 (10 ks)Mrkva - 9.A Mrkva - 9.B ----Šimíčková - 7.B ------
Kufr 4 (10 ks)--------------Peléšková - 3.A SK1 
Učebna (20 ks)Vitásek - 8.A,B SK4 Peléšková - 4.B SK1 Vitásek - 9.A,B SK4 --Peléšková - 6.B dív Peléšková - 6.B chl --Vitásek - 5.A SK2 
Pondělí

23.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)Ješátková - 8B Ješátková - 8A --Ješátková - 6A --Vitásek - 8.A ----
Kufr 2 (10 ks)Ješátková - 8B Ješátková - 8A --Ješátková - 6A --Vitásek - 8.A ----
Kufr 3 (10 ks)Ješátková - 8B ----Ješátková - 6A --------
Kufr 4 (10 ks)Vitásek - 8.A --------------
Učebna (20 ks)Peléšková - 5.A SK2 Peléšková - 4.A SK1 --Vitásek - 9.A,B SK3 Peléšková - 7.A,B chl Peléšková - 7.A,B dív ----
Neděle

22.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)----------------
Kufr 2 (10 ks)----------------
Kufr 3 (10 ks)----------------
Kufr 4 (10 ks)----------------
Učebna (20 ks)----------------
Sobota

21.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)----------------
Kufr 2 (10 ks)----------------
Kufr 3 (10 ks)----------------
Kufr 4 (10 ks)----------------
Učebna (20 ks)----------------
Pátek

20.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)--Šimíčková - 7.B Gogelová - 6.A Dostál - 5. Dostál - 5. Šimíčková - 8.A ----
Kufr 2 (10 ks)--Šimíčková - 7.B Gogelová - 6.A Dostál - 5. Dostál - 5. Šimíčková - 8.A ----
Kufr 3 (10 ks)--Petránek - 9.B Petránek - 8.A Dostál - 5. Dostál - 5. ------
Kufr 4 (10 ks)----Petránek - 8.A Peléšková - 7.A --------
Učebna (20 ks)Vitásek - 9.A,B SK2 Petránek - 9.B Peléšková - 5.A SK1 Vitásek - 8.A,B SK3 Peléšková - 9.A Bídová - 6.A ----
Čtvrtek

19.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)--Bídová - 4.B ----Šimíčková - 6.A Šimíčková - 7.A --Petránek - 8.B 
Kufr 2 (10 ks)--Bídová - 4.B ----Šimíčková - 6.A Šimíčková - 7.A --Petránek - 8.B 
Kufr 3 (10 ks)--Bídová - 4.B ----Šimíčková - 6.A ----Petránek - 8.B 
Kufr 4 (10 ks)--------Petránek - 7.A ------
Učebna (20 ks)Peléšková - 4.A SK2 Vitásek - 5.B SK2 Vitásek - 9.A,B SK1 --Vitásek - 5.B SK1 Peléšková 3.A SK2 Vitásek - 4.A SK1 Vitásek - 4.A SK2 
Středa

18.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)Mrkva - 6.A Peléšková - 4.B --Fialová - 6.B --Lejsková - 9.B ----
Kufr 2 (10 ks)Mrkva - 6.A Peléšková - 4.B --Fialová - 6.B --Lejsková - 9.B ----
Kufr 3 (10 ks)Mrkva - 6.A Šimíčková - 8.B ------------
Kufr 4 (10 ks)--Šimíčková - 8.B ------------
Učebna (20 ks)--Peléšková - 4.B SK2 Vitásek - 8.A,B SK2 Vitásek - 8.A,B SK1 Peléšková - 6.A dív Peléšková - 6.A chl --Vitásek - 5.A SK1 
Úterý

17.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)Šimíčková - 6.B Peléšková - 4.B Nemravová - 9AB --Zajícová - 4.A ------
Kufr 2 (10 ks)Šimíčková - 6.B Peléšková - 4.B Nemravová - 9AB --Zajícová - 4.A ------
Kufr 3 (10 ks)----------------
Kufr 4 (10 ks)--------------Peléšková - 3.A SK1 
Učebna (20 ks)Vitásek - 8.A,B SK4 Peléšková - 4.B SK1 Vitásek - 9.A,B SK4 --Peléšková - 6.B dív Peléšková - 6.B chl --Vitásek - 5.A SK2 
Pondělí

16.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)Ješátková - 8B Ješátková - 8A Zajícová - 4.A Ješátková - 6A --------
Kufr 2 (10 ks)Ješátková - 8B Ješátková - 8A Zajícová - 4.A Ješátková - 6A --------
Kufr 3 (10 ks)Ješátková - 8B Petránek - 7.B Zajícová - 4.A Ješátková - 6A --------
Kufr 4 (10 ks)--Petránek - 7.B --Fialová - 9.AB --------
Učebna (20 ks)Peléšková - 5.A SK2 Peléšková - 4.A SK1 --Vitásek - 9.A,B SK3 Peléšková - 7.A,B chl Peléšková - 7.A,B dív ----
Neděle

15.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)----------------
Kufr 2 (10 ks)----------------
Kufr 3 (10 ks)----------------
Kufr 4 (10 ks)----------------
Učebna (20 ks)----------------
Sobota

14.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)----------------
Kufr 2 (10 ks)----------------
Kufr 3 (10 ks)----------------
Kufr 4 (10 ks)----------------
Učebna (20 ks)----------------
Pátek

13.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)Dostál - 5. Jadrníčková - 9.A Petránek - 8.A Lejsková - 6.B --------
Kufr 2 (10 ks)Dostál - 5. Jadrníčková - 9.A Petránek - 8.A Lejsková - 6.B --------
Kufr 3 (10 ks)Dostál - 5. Jadrníčková - 9.A Petránek - 8.A Lejsková - 6.B --------
Kufr 4 (10 ks)----Peléšková - 5.A Nemravová - 6B --------
Učebna (20 ks)Vitásek - 9.A,B SK2 --Peléšková - 5.A SK1 Vitásek - 8.A,B SK3 Petránek - 7.B Petránek - 7.B ----
Čtvrtek

12.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)Dostál - 5. ----Jadrníčková - 9.A Petránek - 7.A ----Petránek - 8.B 
Kufr 2 (10 ks)Dostál - 5. ----Jadrníčková - 9.A Petránek - 7.A ----Petránek - 8.B 
Kufr 3 (10 ks)Dostál - 5. ----Jadrníčková - 9.A ------Petránek - 8.B 
Kufr 4 (10 ks)--------------Peléšková - 6.A 
Učebna (20 ks)Peléšková - 4.A SK2 Vitásek - 5.B SK2 Vitásek - 9.A,B SK1 --Vitásek - 5.B SK1 Peléšková 3.A SK2 Vitásek - 4.A SK1 Vitásek - 4.A SK2 
Středa

11.01.2023

1. (8.00-8.55)2. (8.55-9.40)3. (10.00-10.45)4. (10.55-11.40)5. (11.50-12.35)6. (12.45-13.30)7. (13.35-14.20)8. (14.25-15.10)
Kufr 1 (10 ks)Mrkva - 6.B ----Dostál - 5. --------
Kufr 2 (10 ks)Mrkva - 6.B ----Dostál - 5. --------
Kufr 3 (10 ks)Mrkva - 6.B ----Dostál - 5. --------
Kufr 4 (10 ks)------Fialová - 6.B --------
Učebna (20 ks)--Peléšková - 4.B SK2 Vitásek - 8.A,B SK2 Vitásek - 8.A,B SK1 Peléšková - 6.A dív Peléšková - 6.A chl --Vitásek - 5.A SK1 

Vytvořil: Mgr. Petr Vitásek - 2022